Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Heterogene welvaartseffecten van het liquideren van huizenbezit over de levenscyclus voor Nederlandse huishoudens

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Sander Muns (Tilburg University) hoort u meer over de positieve effecten van het gebruiken van vermogen in het eigen huis om consumptie te financieren over de levenscyclus. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jim Been (University Leiden), Casper van Ewijk (Tilburg University), Roel Mehlkopf (Cardano), Marike Knoef (University Leiden).

Met behulp van een theoretisch levenscyclusmodel en administratieve data van Nederlandse huishoudens analyseren we de effecten van het liquideren van huizenbezit op welvaart. Op deze manier analyseren we de effecten van daadwerkelijke huishoudens in plaats van fictieve agenten. Daarnaast stelt dit ons in staat om de heterogeniteit van welvaartseffecten in de populatie te kwantificeren. We analyseren verschillende scenario’s om het huizenvermogen liquide te maken en vinden dat de meest haalbare variant van lenen tegen het huizenvermogen over de levenscyclus leidt tot een mediane (gemiddelde) welvaartswinst van 5% (10%). Echter, deze welvaartswinst is erg heterogeen over Nederlandse huishoudens: de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een welvaartswinst van 2-11%.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners