Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Het pensioenperspectief van basisbanen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Michael Visser (Nibud/Tilburg University) en Ton Wilthagen (Tilburg University) hoort u meer over de ontwikkeling van basisbanen in gemeenten gericht op een inclusieve arbeidsmarkt. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Zeger Kluit (voormalig student-assistent Tilburg University).

Het onderzoek waarvan verslag wordt gedaan, richt zich op de ontwikkeling van basisbanen. Een beperkt aantal gemeenten experimenteert momenteel met basisbanen om mensen die nu in een uitkeringssituatie verkeren betaald werk te bieden. Diverse politieke partijen vinden dat dergelijke arrangementen grootschalig moeten worden ingevoerd. In het onderzoek is nagegaan wat het pensioenperspectief is van mensen die in dergelijke banen (gaan) werken. Wat is de huidige situatie, wie biedt wat aan en wat is verder mogelijk en wenselijk? Ontstaat er met de basisbanen een nieuwe zogenoemde witte vlek in het pensioenstelsel?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners