Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Het vaststellen van risicovoorkeuren bij laaggeletterden met behulp van gamificatie

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Jorgo Goossens (Tilburg University & APG) hoort u meer over Het meten van risicovoorkeuren door middel van gamificatie en een standaard enquête, de consistentie van risicovoorkeuren en methodieken, en cognitieve onzekerheid. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marike Knoef (Netspar & Leiden University), Eduard Ponds (Tilburg University & APG) en Arno Riedl Maastricht University).

Wat is een goede manier voor fondsen om achter de risicohouding van deelnemers te komen? En in het bijzonder: wat te doen bij minder- of laaggeletterde mensen? In dit onderzoek bestuderen we of we het meten van risicohouding op een creatieve manier kunnen verpakken in een spel (‘gamificatie’). Er worden verschillende methodieken voor het vaststellen van risicovoorkeuren met elkaar vergeleken. Specifiek analyseren we ook de cognitieve onzekerheid van deelnemers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners