Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Het nieuwe nabestaandenpensioen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Theo Nijman (Tilburg University & Netspar) hoort u meer over de implicaties van de Wtp voor NP uitkeringen en de kosten daarvan. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Sander Muns en Bas Werker (beiden Tilburg University & Netspar).

De Wet toekomst pensioenen impliceert naast grote veranderingen in het ouderdomspensioen (OP) ook grote veranderingen in de uitkeringen aan nabestaanden (NP). In dit project onderzoeken we welke gevolgen het voorstel heeft voor nabestaanden, wat de effecten zijn op de kostendekkende premie en welke alternatieven er zijn. Ook bezien we het effect van het na een periode als werknemer voortzetten van de NP verzekering ten laste van de OP uitkering op de hoogte van die OP uitkering.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners