Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Het meten van risicocapaciteit

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Rob Alessie (Groningen University) hoort u meer over de omvang en samenstelling van de risicocapaciteit. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Viola Angelini en Lars Kleinhuis (beiden Groningen University).

Bij het succesvol implementeren van adequate beleggingsstrategieën is het voor pensioenfondsen van groot belang inzicht te hebben in de mate van risicocapaciteit van pensioendeelnemers. Volgens standaard beleggingstheorie dient een pensioenfonds ten opzichte van ouderen het pensioenvermogen  van jongere deelnemers relatief meer te beleggen in ‘risky assets’ omdat de contante waarde van het resterende toekomstige arbeidsinkomen (Human Capital) groter is voor de jongeren. Met andere woorden, jongeren hebben meer ‘risicocapaciteit’. Maar risicocapaciteit hangt niet alleen van het leeftijdsprofiel van inkomen (human capital) af maar ook van andere factoren zoals het vrije (financiële) vermogen dat huishoudens zelf opbouwen en het gedeelte van het vrije vermogen dat huishoudens investeren in ‘risky’ assets. In dit onderzoek hebben we met behulp van panel gegevens van de DNB household survey geschat in hoeverre de omvang en samenstelling van de risicocapaciteit varieert met leeftijd. Daarnaast hebben we de mate van heterogeniteit in risicocapaciteit in kaart gebracht door een uitsplitsing te maken naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, sociaal-economische categorie, en gezinssamenstelling.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners