Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: het meten van risicocapaciteit

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Rob Alessie (Universiteit van Groningen) hoort u meer over het meten van risicocapaciteitVragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Viola Angelini en Lars Kleinhuis (beiden Universiteit van Groningen).

In het pensioenakkoord is afgesproken dat ouderen minder risico zullen krijgen toebedeeld dan jongeren. Een kernvraag is hoe het beleggingsbeleid (WVP) of de toedeling van overrendementen (nieuwe pensioencontract) in te richten per groep deelnemers. Voor het formuleren van adequate beleggingsstrategieën is het voor pensioenfondsen belangrijk om inzicht te hebben in zowel risico tolerantie als risico capaciteit. Risico tolerantie meet de bereidheid van individuen om risico te nemen terwijl risico capaciteit aangeeft hoeveel financieel risico een individu kan nemen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners