Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Het effect van saliency van infographics op investeringsbeslissingen – een eye-tracking experiment

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Peter de Goeij (Tilburg University) hoort u meer over hoe eye-tracking technologie gebruikt kan worden in (experimenteel) onderzoek. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Hong Phuoc Vo en Renier Cozijn (beiden Tilburg University).

Met behulp van eye-tracking technologie onderzoeken we hoe hoe de visualisatie van belangrijke openbaarmakingsfondsen het investeringsgedrag beïnvloedt. De (student) respondenten werden geconfronteerd met een investeringsopdracht om te investeren in verschillende index beleggingsfondsen.

We vinden dat een infographic van de netto verwachte rendementen die de kosten en risico’s visualiseren de vermijdbare kosten tussen 33 en 49% verminderen. De eye-tracking analyse laat zien dat hoe meer respondenten infographics en kostentabellen tussen de verschillende fondsen met elkaar vergelijken, hoe lager de vermijdbare kosten zijn. Hetzelfde geldt voor de focus op de infographics en kostentabellen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners