Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Herstelpotentieel voor DC-pensioenregelingen

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Li Yang (Maastricht University) presenteerde het onderzoek dat zij in juni 2020 samen met Antoon Pelsser (Maastricht University & University van Amsterdam) en Michel Vellekoop (University van Amsterdam) is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 05 oktober 2020.

Dit project richt zich op het onzekere pensioenvermogen voor deelnemers in een puur DC-systeem. Een reële (= aan inflatie gekoppelde) annuïteit wordt gebruikt als maatstaf voor de ‘pensioenambitie’ van een deelnemer. De utiliteit bij pensionering wordt bepaald door het pensioenvermogen bij pensionering te vergelijken met deze benchmark. De belangrijkste onderzoeksvraag is: uitgaande van een ondergefinancierde situatie, welke ratio (in verhouding tot een echte annuïteit) kan een deelnemer (realistisch) verwachten?​

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners