Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Gevolgen van werkloosheid voor consumptie en tijdsgebruik: Implicaties voor het Levenscyclusmodel.

Netspar organiseerde deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteerden onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvingen zij feedback en werden vragen beantwoord. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Eduard Suari-Andreu (Universiteit Leiden) hoorde u meer over de effecten van werkloosheid voor consumptie en tijdsgebruik. En u hoorde hoe deze effecten informatie verschaffen over spaargedrag van Nederlandse huishoudens. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jim Been (Universiteit Leiden), Marike Knoef (Universiteit Leiden) en Rob Alessie (Universiteit van Groningen).

Dit paper analyseert de gevolgen van werkloosheid voor consumptie en tijdsgebruik van Nederlandse huishoudens in de context van het Levenscyclusmodel. Met ons micro panel data met gedetailleerde informatie over een breed scala van categorieën van uitgaven en tijdsgebruik vinden we relatief kleine effecten van werkloosheid op uitgaven maar grote effecten op tijdsgebruik, met name in huishoudproductie en vrije tijdsbesteding. Desalniettemin vinden we geen bewijs voor sterke complementariteit in vrije tijdsuitgaven en substitutie tussen uitgaven en huishoudproductie. Binnen het Levenscyclusmmodel van Rogerson & Wallenius (2016) zijn onze resultaten te interpreteren als een intertemporele substitutie voor vrije tijd die groter is dan eerder geschat in de literatuur. Deze parameter is belangrijk bij het begrijpen van spaargedrag van Nederlandse huishoudens.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners