Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Gevoeligheid transitie voor veronderstellingen en omstandigheden

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Bas Werker (TiU/Netspar), Anne Balter (TiU) en Jan Bonenkamp (APG) hoort u meer over de gevoeligheid van de zogenaamde standaardmethode bij het toedelen van een collectief pensioenvermogen naar vermogens gereserveerd voor de pensioenen van individuele deelnemers. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

In deze presentatie bespreken we de transitie naar een bestaande uitkeringsovereenkomst naar het nieuwe pensioencontract. Daarvoor zal het bestaande collectieve fondsvermogen toebedeeld moeten worden aan de vermogens gereserveerd voor het pensioen van elke deelnemer en de solidariteitsreserve. We bespreken de gevoeligheid van deze toedeling voor verschillende fondskarakteristieken, methodieken en stand van zaken in de financiele markt. We beperken ons daarbij in eerste instantie tot de zogenoemde standaardmethode.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners