Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Financiële gevolgen van verweduwing: Evidentie van een versobering van de publieke nabestaandenuitkering in Nederland

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de werkgroepdag van 28 mei a.s. digitaal gegaan. Tussen 25 mei en 9 juni organiseerden we een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten (tussen 13.00 en 13.45 uur) voor (medewerkers van) onze partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden, feedback ontvingen en vragen hebben beantwoord. Zo hebben we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Raun van Ooijen (Rijksuniversiteit Groningen), Jeroen van der Vaart (Rijksuniversiteit Groningen) en Rob Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) presenteerden hun onderzoek tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 2 juni 2020.

De afgelopen jaren is de publieke nabestaandenuitkering (ANW) bij verweduwing voor de AOW-leeftijd sterk versoberd. Deze regeling was minder nodig door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen en de mogelijkheid om te verzekeren tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld via een nabestaandenpensioenregeling of levensverzekering. Inmiddels staat de noodzaak van de publieke regeling verder ter discussie i.v.m. de uitwerking van het pensioenakkoord.

Deze studie onderzoekt het effect van het overlijden van de partner op de inkomenspositie van nabestaanden, voor-en-ná de AOW-leeftijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van unieke registerdata over een periode van bijna drie decennia. Vragen die hierbij centraal staan luiden:

  • Hoe groot is de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen mensen (inkomen, geslacht, hebben van minderjarige kinderen, leeftijd)?
  • In hoeverre zijn mensen in staat om de inkomensterugval op te vangen, bijvoorbeeld via arbeidsparticipatie of nabestaandenpensioenregelingen?
  • Wat zijn de inkomens- en gedragseffecten van de versobering van nabestaandenuitkeringen als gevolg van de invoering van de Algemene Nabestaandenwet in 1996, en wat kunnen we hiervan leren?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners