Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Effect van levensgebeurtenissen (life events) op risicovoorkeuren: een literatuuroverzicht en nieuwe resultaten gebaseerd op CBS data

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Peter Werner (Maastricht University) hoort u meer over het verband tussen levensgebeurtenissen en risicovoorkeuren. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Paul Bokern, Jona Linde, Hans Schmeets en Arno Riedl (allen Maastricht University).

De presentatie wordt in het Engels gegeven.

De neiging om wel of niet risico te nemen beïnvloed veel beslissingen. In het bijzonder financiële beslissingen als (pensioen) sparen en investeren worden beïnvloed door de risicovoorkeuren die iemand heeft. Er zijn aanwijzingen dat risicovoorkeuren niet stabiel zijn, maar kunnen worden beïnvloed door externe omstandigheden. In deze werkgroepbijeenkomst geven we eerst een beknopt overzicht over wat in de academische literatuur bekend is over het effect van levensgebeurtenissen op risicovoorkeuren. Daarna presenteren we nieuwe inzichten in dit verband gebaseerd op recentelijk gemeten risicovoorkeuren van Nederlanders en CBS data over levensgebeurtenissen zoals veranderingen in de burgerlijke staat, de geboorte van het eerste kind, werkloos worden, en schommelingen in het inkomen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners