Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Een welvaartsvast pensioen voor alle werkenden in Nederland?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Bij het pensioenakkoord zijn twee problemen onopgelost gebleven: de afkalvende participatie aan pensioenregelingen (witte vlek en zzp-ers) en de behoefte aan een meer welvaartsvast pensioen. In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst zet Eduard Ponds (APG, Tilburg University) verschillende oplossingsroutes naast elkaar met als meest fundamentele oplossing de invoering van een NDC (‘Niet financieel of ‘Notional’ Defined Contribution) pensioen. Na een korte introductie geeft een discussiant (nog aan te kondigen) zijn/haar visie op de haalbaarheid en effectiviteit van de voorgestelde oplossingsroutes.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lex Meijdam (Tilburg University) en Casper van Ewijk (Universiteit van Amsterdam, Netspar).

Het NDC pensioen is een aanvullend pensioen op omslagbasis. Net als in de tweede pijler wordt het pensioen opgebouwd door ingelegde premie. Door de inleg jaarlijks te indexeren met een ’notioneel’ rendement (bijvoorbeeld de loongroei) kan een stabiel, welvaartsvast pensioen worden geboden. In de aanloop naar een NDC pensioen kunnen op kortere termijn stappen worden gezet door bijvoorbeeld uitbreiding van de AOW en een overheidsgarantie voor welvaartsvaste pensioenen in de huidige tweede pijler in combinatie met maatregelen om de participatie aan bestaande regelingen meer dwingend te bevorderen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners