Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Een welvaartsvast pensioen voor alle werkenden in Nederland?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Bij het pensioenakkoord zijn twee problemen onopgelost gebleven: de afkalvende participatie aan pensioenregelingen (witte vlek en zzp-ers) en de behoefte aan een meer welvaartsvast pensioen. In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst zet Eduard Ponds (APG, Tilburg University) verschillende oplossingsroutes naast elkaar met als meest fundamentele oplossing de invoering van een NDC (‘Niet financieel of ‘Notional’ Defined Contribution) pensioen. Na een korte introductie geeft Niels Kortleve (PGGM) zijn visie op de haalbaarheid en effectiviteit van de voorgestelde oplossingsroutes.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lex Meijdam (Tilburg University) en Casper van Ewijk (Universiteit van Amsterdam, Netspar).

Het NDC pensioen is een aanvullend pensioen op omslagbasis. Net als in de tweede pijler wordt het pensioen opgebouwd door ingelegde premie. Door de inleg jaarlijks te indexeren met een ’notioneel’ rendement (bijvoorbeeld de loongroei) kan een stabiel, welvaartsvast pensioen worden geboden. In de aanloop naar een NDC pensioen kunnen op kortere termijn stappen worden gezet door bijvoorbeeld uitbreiding van de AOW en een overheidsgarantie voor welvaartsvaste pensioenen in de huidige tweede pijler in combinatie met maatregelen om de participatie aan bestaande regelingen meer dwingend te bevorderen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners