Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Doen aandelen van duurzame bedrijven het beter tijdens de corona crisis?

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Mathijs van Dijk (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) presenteerde het onderzoek dat hij in juni 2020 samen met Gianfranco Gianfrate (EDHEC Business School) & Tim Kievid (Rotterdam School of Management, Erasmus University) is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 24 september 2020.

De corona crisis heeft een grote impact op de wereldeconomie en beurskoersen zijn stevig gedaald ten opzichte van begin 2020. Een belangrijke vraag is of sommige aandelen beter presteren dan andere tijdens zo’n crisis, en dus als “rainy day assets” kunnen dienen. Artikelen in de media en studies naar de financiële crisis van 2008-2009 suggereren dat de aandelen van duurzame bedrijven het relatief beter doen. Ons doel is om systematisch te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en, zo ja, waarom.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners