Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Diversiteit in Pensioenfondsbesturen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Tanachia Ashikali (Universiteit Leiden) hoort u meer over de rol van diversiteit binnen pensioenfondsbesturen en mogelijke belemmerende en stimulerende factoren. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Floortje Fontein (Universiteit Leiden).

Diversiteit in besturen krijgt steeds meer de aandacht, doordat het bijdraagt aan beter afgewogen besluitvorming en vertegenwoordiging van verschillende perspectieven. Niet alle besturen slagen echter erin om te voldoen aan diversiteitsnormen uit de code pensioenfondsen. Het kwalitatieve onderzoek gaat in op potentiële belemmerende en stimulerende factoren voor diversiteit in pensioenfondsbesturen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners