Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Deeltijdpensioen: ervaren belemmeringen bij werknemers en werkgevers

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Hanna van Solinge (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)) presenteerde het onderzoek dat zij samen met Harry van Dalen (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) & Tilburg University) en Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), UMCG Groningen, & Universiteit van Amsterdam) doet tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 06 oktober 2020.

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. Er wordt echter relatief weinig gebruik van gemaakt. In deze lunchbijeenkomst presenteren we onderzoek naar de belangstelling om van deeltijdpensionering gebruik te maken en de belemmeringen die daarbij een rol spelen. We beperken ons daarbij niet tot het perspectief van de werknemer – wat ziet hij/zij als de belangrijkste obstakels voor deelname aan deeltijdpensioen – maar gaan ook na hoe werkgevers aankijken tegen deeltijdpensioen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners