Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Deeltijdpensioen: ervaren belemmeringen bij werknemers en werkgevers

Tussen 14 september en 06 oktober organiseert Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Hanna van Solinge (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)) presenteert het onderzoek dat zij samen met Harry van Dalen (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) & Tilburg University) en Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), UMCG Groningen, & Universiteit van Amsterdam) doet tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 06 oktober 2020.

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. Er wordt echter relatief weinig gebruik van gemaakt. In deze lunchbijeenkomst presenteren we onderzoek naar de belangstelling om van deeltijdpensionering gebruik te maken en de belemmeringen die daarbij een rol spelen. We beperken ons daarbij niet tot het perspectief van de werknemer – wat ziet hij/zij als de belangrijkste obstakels voor deelname aan deeltijdpensioen – maar gaan ook na hoe werkgevers aankijken tegen deeltijdpensioen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners