Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De pensioenvoorziening in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland: een rechtsvergelijkend onderzoek

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Jessica van den Heuvel – Warren (Tilburg University) hoort u meer over de pensioenvoorziening in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en in hoeverre rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de Europese Commissie. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Aan de hand van een rechtsvergelijking zijn de pensioensystemen van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland geanalyseerd. Er wordt gekeken op welke wijze deze vier landen, met ieder hun eigen nationale pensioensysteem, invulling geven aan een adequaat pensioen en in hoeverre rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de Europese Commissie. Tevens wordt gekeken of er verschillen zitten tussen de landen die lid zijn van de Europese Unie (Nederland en Duitsland) en degene die dat niet (meer) zijn (het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners