Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De pensioenhervorming in Nederland

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Ed Westerhout (Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University & CPB) hoort u meer over pensioengaranties, doorsneesystematiek en een flexibele lumpsum uitkering. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Peter Zwaneveld (CPB) en Eduard Ponds (Tilburg University & APG).

Het pensioenakkoord waartoe sociale partners en de overheid in 2019 en 2020 hebben besloten past in een langdurig proces van pensioenhervorming. In zo’n 20 jaar tijd heeft dit de traditionele uitkeringsovereenkomst gebaseerd op eindloon getransformeerd tot een collectieve premieovereenkomst. Dit proces kan niet los worden gezien van trendmatige ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch en financieel-economisch gebied.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners