Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De pensioenhervorming in Nederland

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Ed Westerhout (Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University & CPB) hoort u meer over pensioengaranties, doorsneesystematiek en een flexibele lumpsum uitkering. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Peter Zwaneveld (CPB) en Eduard Ponds (Tilburg University & APG).

Het pensioenakkoord waartoe sociale partners en de overheid in 2019 en 2020 hebben besloten past in een langdurig proces van pensioenhervorming. In zo’n 20 jaar tijd heeft dit de traditionele uitkeringsovereenkomst gebaseerd op eindloon getransformeerd tot een collectieve premieovereenkomst. Dit proces kan niet los worden gezien van trendmatige ontwikkelingen op demografisch, macro-economisch en financieel-economisch gebied.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners