Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De lifecycle puzzel: Goed slapen of goed pensioen?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Gosse Alserda (Aegon Asset Management & Rijksuniversiteit Groningen) hoort u meer over het beleggingsbeleid vanuit zowel een rationeel als emotioneel perspectiefVragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Rogier Potter van Loon (TKP Pensioen & Erasmus Universiteit Rotterdam).

Lifecycles die we in de praktijk zien komen niet overeen met de optimale lifecycles die in de literatuur beschreven worden. We noemen dit de ‘lifecycle puzzel’. In dit onderzoek kijken we naar lifecycle constructie vanuit zowel een rationeel perspectief (‘goed pensioen’) als vanuit een emotioneel perspectief (‘goed slapen’). Deze emoties (gedragseconomische effecten) kunnen een belangrijke verklaring zijn waarom lifecycles in de praktijk minder risico bevatten dan de theorie voorschrijft. We pleiten ervoor om deze emotionele voorkeuren expliciet mee te nemen, hiermee kan welvaartswinst behaald worden ten opzichte van de huidige praktijk waarin deze voorkeuren in veel gevallen vooral impliciet worden meegenomen, bijvoorbeeld door simpelweg een afslag te doen op het risicoprofiel.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners