Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De invloed van Covid-19 op de levensverwachting

Tussen 14 september en 06 oktober organiseert Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Pieter van Baal (Erasmus School of Health Policy & Management) presenteert het onderzoek dat hij in juni 2020 samen met Bram Wouterse en Frederique Ram (Erasmus School of Health Policy & Management) is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 22 september 2020.

De Covid-19 heeft vooral onder ouderen een grote impact op de sterfte in Nederland. Echter, de gevolgen voor de levensverwachting zijn minder duidelijk omdat a) er veel onduidelijkheid is over de rol  van risicofactoren en co-morbiditeit in relatie tot Covid-19 sterfte b) veel zorg is gemeden en stilgelegd wat mogelijk een effect heeft op sterfte aan andere doodsoorzaken c) er weinig bekend is over de lange termijn invloed van Covid-19 op sterftekansen. In deze presentatie laten we in diverse scenario analyses op  basis van simulatiemodellen de mogelijke gevolgen van Covid-19 voor de levensverwachting zien.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners