Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: “De houdbaarheid van de taakafbakening in het toekomstig pensioenstelsel”

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Erik Lutjens (VU) hoort u meer over het onderzoek naar de houdbaarheid van de taakafbakening in het toekomstig pensioenstelsel.  Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Hans van Meerten (UU).

De regels van taakafbakening zijn gericht op voorkomen van oneerlijke concurrentie door pensioenfondsen met verzekeraars. Daartoe bevat de taakafbakening domeinregels en productregels. Wij constateren dat de domeinafbakening scheuren vertoont door de komst van pensioenuitvoerders zonder domeinafbakening. Wij hebben verder geanalyseerd dat het product pensioen individueler zal worden door de Wet toekomst pensioenen. Het pensioen schuift op van het (oorspronkelijke) veelal collectieve sociale product naar een (meer) individueel – complex – financieel product. Wij signaleren dat de regels van taakafbakening er niet op gericht zijn om voor pensioendeelnemers de meest passende pensioenregeling, in tweede of derde pijler of combinatie daarvan, aan te kunnen bieden, maar – uitsluitend – op het inperken van de activiteiten van pensioenfondsen. Dit lijkt achterhaald en heroverweging van de regels is aan te bevelen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners