Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: De ethiek van data-gebruik door pensioenfondsen

Met ingang van november organiseert Netspar wekelijks op dinsdag of donderdag een online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren, feedback ontvangen en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Willem van der Deijl (Tilburg University) presenteert het onderzoek wat hij samen met Bas Werker (Tilburg University), Koen Vaassen (Achmea) en Marije Kloek (Sprenkels en Verschuren) doet tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 03 december 2020. In deze bijeenkomst hoort u meer over de ethiek en rechtvaardigheid van datagebruik voor pensioenen.

Door de beschikbaarheid van data en de snelheid van computer is het steeds makkelijker om data te gebruiken om bijvoorbeeld inschattingen te maken over de levensverwachting van klanten. Dit kan gebruikt worden om klanten te adviseren om keuzes te maken over hun pensioenen, bijvoorbeeld over het partnerpensioen en hoog-laagconstructies. Dat kan voordelig zijn voor deze klanten, maar roept ook ethische vragen op: tot in hoeverre is het ethisch verantwoord als pensioenfondsen informatie opslaan over individuele klanten? En het roept ook vragen op over solidariteit tussen klanten van een pensioenfonds. In deze presentatie geven we een overzicht van deze ethische kwesties die data-gebruik in de pensioenmarkt oproept.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners