Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: “Connotations about looking into one’s pensions: An empirical Study”

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Eric van Dijk (Leiden University) hoort u meer over het onderzoek naar connotaties over het onderzoeken van iemands pensioen.
Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marcel Zeelenberg (Tilburg University, VU Amsterdam), Wändi Bruine de Bruin (Schaeffer Center for Health Policy and Economics, University of Southern California), Robert-Jan de Rooij (Leiden University).

Een goede planning van het pensioen vereist dat mensen regelmatig nagaan of hun pensioen toereikend is voor gestelde doelen en daarnaast zo nodig hun pensioen aanpassen. Er is nog weinig bekend over hoe mensen deze beslissingen (bekijken en aanpassen) ervaren. We presenteren de bevindingen van een onderzoek onder Amerikaanse en Engelse respondenten (N = 300) die we naar hun associaties t.a.v. beide beslissingen vroegen. De resultaten laten een grote variëteit aan associaties zien die deels eerdere bevindingen ondersteunen (b.v., een zorg voor de toekomst, ongerustheid), maar ook een aantal variabelen die onderbelicht zijn in pensioenonderzoek (b.v., positieve emoties en gevoelens). Een rangorde gebaseerd op het aantal malen dat een associatie benoemd werd, liet sterke overeenkomsten zien tussen beide typen beslissingen. Een exploratieve regressieanalyse toonde aan dat de daadwerkelijke beslissing om het pensioen te bekijken en de beslissing tot aanpassing verschillend gerelateerd waren aan genoemde associaties. De belangrijkste resultaten worden bediscussieerd, evenals mogelijke implicaties voor pensioenonderzoekers en beleidsmakers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners