Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Communicatie rond toedeling persoonlijke vermogens

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Lisa Brüggen (Universiteit Maastricht) hoort u meer over de dilemma’s die ontstaan bij de communicatie rondom de transitie en de toedeling van persoonlijke vermogens. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Bas Werker (Tilburg University).

 

Voorafgaand aan de overstap naar een nieuwe regeling (‘de transitie’ of ‘het invaren’) moet een pensioenfonds alle belanghebbenden inzicht geven in de gevolgen van de overstap.  Dit Netspar topicality project gaat over de communicatie betreffende die overstap.

We identificeren dillemma’s die ontstaan bij de communicatie rondom de transitie. De dilemma’s maken duidelijk waarop nog afstemming plaats moet vinden, zowel binnen uitvoerders (tussen communicatiedeskundigen, beleggers, actuarissen, en juristen) dan ook tussen uitvoerders. Een belangrijke boodschap is dan ook dat communicatie mee aan tafel moet als door uitvoerders besluiten worden genomen!

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners