Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Beschermingsrendementen en toedeling overrendementen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Peter Schotman (Maastricht University), Rens van Gastel (PGGM), Niels Kortleve (PGGM) en Theo Nijman (Tilburg University/Netspar) hoort u meer over de wijze waarop belegd kan worden en beschermings- en overrendementen kunnen worden toegedeeld om tot een koopkrachtig(er) pensioen te komen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

De in juni 2020 gepubliceerde uitwerking van het pensioenakkoord uit juni 2019 leidt tot een nieuw pensioncontract. Dat contract is gebaseerd op een collectief belegd vermogen, het toerekenen van beschermingsrendementen en het toedelen van overrendementen aan persoonlijke vermogens. In dit paper bespreken we de keuze van beschermingsrendementen en de verdeelregels voor overrendementen. We kijken daarbij met name naar de bescherming tegen en toedeling van rente en inflatierisico’s. Afdekken van inflatierisico is van belang wanneer het doel is om de koopkracht van de uitkering gelijk te houden. Een complicatie daarbij is dat de daarvoor benodigde activa zoals reële staatsleningen niet voldoende voorhanden zijn. We onderzoeken de vormgeving van beschermingsrendement in het geval van incomplete of illiquide markten. We besluiten het onderzoek met een kwantitatieve evaluatie van de te behalen welvaartswinsten die te behalen zijn door inflatierisico expliciet af te dekken

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners