Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Beheersen van inflatierisico in een collectieve pensioen regeling

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Peter Schotman (Universiteit Maastricht) hoort u meer over de mogelijkheden om inflatierisico’s te beheersen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Theo Nijman (Tilburg University), Niels Kortleve (PGGM), Rens van Gastel (PGGM).

Inflatie kan de koopkracht van pensioenen eroderen. Het onderwerp is vanwege de huidige hoge inflatie zeer actueel maar speelt in de voorgestelde nieuwe wetgeving nauwelijks een rol. In een eerder Netspar project hebben de onderzoekers de meerwaarde onderzocht van het delen van inflatierisico binnen een fonds tussen actieven en inactieven, o.a. door te werken met reële beschermingsrendementen. In dit vervolgproject adresseren we een aantal vragen die in het eerdere project niet aan bod zijn gekomen. We kijken onder andere naar de koopkracht van de pensioenuitkomsten in solidaire premieovereenkomsten met reële sturing. Daarbij kijken we in het bijzonder naar scenarios waarin meer inflatierisico optreedt dan in de gangbare sets die gekalibreerd zijn op de afgelopen 20 jaar waarin nauwelijks sprake was van inflatie. Deze analyse gebruiken we voor de vraag of inflatierisico in de nieuwe pensioenregeling beter kan worden beheerst.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners