Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Bas Donkers – Keuzebegeleiding rond vast en variabel pensioen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst vertelt Bas Donkers (Erasmus University) meer over keuzebegeleiding rond vast en variabel pensioen.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Benedict Dellaert (Erasmus University).

Pensioengerechtigden kunnen steeds vaker een keuze maken tussen een vast of een variabel pensioen. Terwijl bij het vaste pensioen maandelijks hetzelfde bedrag wordt uitgekeerd, kan dit bij het variabele pensioen van jaar tot jaar verschillen. Alhoewel de verwachte uitkering van een variabel pensioen hoger ligt dan bij een vast pensioen, is de uitkomst ook onzekerder. In 2019 koos slechts 6% van de pensioengerechtigden voor een variabel pensioen en 94% voor een vast pensioen (AFM, 2021). Momenteel kiezen deelnemers dus zelden voor een variabel pensioen, alhoewel voor veel deelnemers deze keuze voordelig zou kunnen zijn.

In dit onderzoek kijken we naar mogelijkheden voor ondersteuning van de keuze tussen een vast en een variabel pensioen. Hierbij is het belangrijk om een goed beeld te tonen van de gelopen risico’s en het bijbehorende rendement. Bovendien maakt het in potentie enorm veel uit of de toekomstige pensioeninkomens in reële of in nominale termen worden getoond. Tijdens de bijeenkomst worden dan ook de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar de gevolgen van de informatie presentative op de keuze voor vast of variabel. Een eerste belangrijk resultaat is dat het tonen van de specifieke uitkomsten zorgt voor een grote verschuiving van voorkeuren van een vast naar een variabel pensioen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners