Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Arbeidsvraag en progressieve premies

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Sander Muns (Tilburg University) presenteerde het onderzoek dat hij eind 2019 samen met Marike Knoef en Arthur van Soest (Tilburg University en Netspar) is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 15 september 2020 om 14.00 uur.

In het nieuw pensioencontract wordt de doorsneesystematiek vervangen door een leeftijdsafhankelijke (degressieve verwachte) pensioenopbouw met een leeftijdsonafhankelijke premie. Het voordeel hiervan is dat op iedere leeftijd de pensioenpremie en -opbouw met elkaar in lijn zijn (actuarieel fair). Een andere actuarieel faire optie was een leeftijdsafhankelijke (progressieve) premie met een leeftijdsonafhankelijke (verwachte) pensioenopbouw.

De gekozen premiesystematiek kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en de generositeit van pensioenregelingen. We beschrijven deze potentiële effecten op basis van de literatuur. Daarnaast schatten we met een vignettenonderzoek onder werkgevers de potentiële effecten op de vraag naar nieuw personeel en op bestaand personeel.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners