Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de werkgroepdag van 28 mei a.s. digitaal gegaan. Tussen 25 mei en 9 juni organiseerden we een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten (tussen 13.00 en 13.45 uur) voor (medewerkers van) onze partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden, feedback ontvingen en vragen hebben beantwoord. Zo hebben we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Sonja Wendel (Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteerde het onderzoek dat zij samen met Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft gedaan tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 4 juni 2020.

In dit artikel onderzoeken wij de motieven van ouderen om deel te nemen aan verschillende vormen van productieve activiteiten (d.w.z. zowel betaalde als onbetaalde activiteiten die waarde genereren voor anderen). Hiertoe zijn interviews gehouden en enquêtegegevens verzameld bij 970 oudere volwassenen in Nederland in de leeftijd van 55 tot 85. De resultaten laten zien dat oudere volwassenen in Nederland aan een grote diversiteit van productieve activiteiten deelnemen. Onze analyse toont verder aan dat er vier belangrijke motieven zijn voor ouderen om productief te zijn: financieel, sociaal, altruïstisch (‘generativity’) en persoonlijk zelf-beeld.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners