Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de werkgroepdag van 28 mei a.s. digitaal gegaan. Tussen 25 mei en 9 juni organiseerden we een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten (tussen 13.00 en 13.45 uur) voor (medewerkers van) onze partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden, feedback ontvingen en vragen hebben beantwoord. Zo hebben we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Sonja Wendel (Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteerde het onderzoek dat zij samen met Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft gedaan tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 4 juni 2020.

In dit artikel onderzoeken wij de motieven van ouderen om deel te nemen aan verschillende vormen van productieve activiteiten (d.w.z. zowel betaalde als onbetaalde activiteiten die waarde genereren voor anderen). Hiertoe zijn interviews gehouden en enquêtegegevens verzameld bij 970 oudere volwassenen in Nederland in de leeftijd van 55 tot 85. De resultaten laten zien dat oudere volwassenen in Nederland aan een grote diversiteit van productieve activiteiten deelnemen. Onze analyse toont verder aan dat er vier belangrijke motieven zijn voor ouderen om productief te zijn: financieel, sociaal, altruïstisch (‘generativity’) en persoonlijk zelf-beeld.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners