Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Afwegingen ten aanzien van inkomens- en waarde-effecten per deelnemer bij invaren naar het nieuwe contract

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Theo Nijman (TiU/Netspar) hoort u meer over de instrumenten die een bestuur heeft om de hoogte en variabiliteit in uitkeringen bij en na transitie vorm te geven. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Bas Werker en Sander Muns (beiden TiU/Netspar).

Bij het invaren naar de nieuwe pensioencontracten beschikt het bestuur over diverse instrumenten om de hoogte en variabiliteit in uitkeringen vorm te geven, zoals het projectierendement in de uitkeringsfase, het beleggingsbeleid, de spreidingstermijn en de mate waarin het netto profijt voor groepen deelnemers mag verschillen. In dit project wordt inzicht geboden in de doorwerking van de verschillende ‘knoppen’ in de pensioenuitkomsten. Deze worden numeriek geillustreerd aan de hand van realistische voorbeelden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners