Netspar kennisgroepen

Netspar beoogt om de beschikbare kennis zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor medewerkers van de Netspar partners en ruimte te bieden voor het inbrengen van nieuwe onderzoeksvragen. Er komt daarom binnenkort een geheel vernieuwde website en ook de kick-off van de Netspar kennisgroepen tijdens het Pensioen en Wetenschap jaarcongres krijgt een vervolg.

Het onderzoek dat Netspar uitvoert en faciliteert, vindt plaats binnen de kaders van de Netspar Kennisagenda. Het multidisciplinaire onderzoek wordt gecoördineerd in vijf programma’s:

1. Welzijn en welvaart van ouderen
2. Communicatie en kiezen
3. Werk, pensioen, wonen en zorg
4. Sparen, beleggen en verzekeren
5. Instituties, governance en solidariteit

Kennisgroepen zijn een platform om per thema in de Netspar onderzoeksagenda bijgepraat te worden over Netspar onderzoek met de mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen en mee te denken over nieuwe onderzoeksvragen.

We willen jullie graag uitnodigen voor de volgende online kennisgroep op 1 februari.

10.00 – 10.45 Jochem de Bresser Welzijn en welvaart van ouderen
11.00 – 11.45 Lisa Bruggen Communicatie en kiezen
13.00 – 13.45 Casper van Ewijk Werk, pensioen, wonen en zorg
14.00 – 14.45 Bas Werker en
Mathijs van Dijk
Sparen, beleggen en verzekeren
15.00 – 15.45 Theo Nijman Instituties, governance en solidariteit

Per programma komen de volgende zaken aan bod:

  • Toelichting op recent gepubliceerd en te verschijnen onderzoek door of namens de onderzoekscoordinator van het betreffende thema.
  • Gelegenheid om vragen te stellen
  • Bespreking van mogelijke nieuwe onderzoeksvragen of events die Netspar zou kunnen initieren.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners