Netspar kennisgroepen

Netspar beoogt om de beschikbare kennis zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor medewerkers van de Netspar partners en ruimte te bieden voor het inbrengen van nieuwe onderzoeksvragen. Er komt daarom binnenkort een geheel vernieuwde website en ook de kick-off van de Netspar kennisgroepen tijdens het Pensioen en Wetenschap jaarcongres krijgt een vervolg.

Het onderzoek dat Netspar uitvoert en faciliteert, vindt plaats binnen de kaders van de Netspar Kennisagenda. Het multidisciplinaire onderzoek wordt gecoördineerd in vijf programma’s:

1. Welzijn en welvaart van ouderen
2. Communicatie en kiezen
3. Werk, pensioen, wonen en zorg
4. Sparen, beleggen en verzekeren
5. Instituties, governance en solidariteit

Kennisgroepen zijn een platform om per thema in de Netspar onderzoeksagenda bijgepraat te worden over Netspar onderzoek met de mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen en mee te denken over nieuwe onderzoeksvragen.

Tijdens de vorige (online) bijeenkomst op 1 februari is onder meer gesproken over zaken als digitale en financiële laaggeletterdheid, de pensioenkloof, de beperkte verzekering van klimaatrisico’s, en de gewenste aanpassing van de governancestructuur van fondsen.

Dit heeft onder ander geleid tot een kennisevenement over de pensioenkloof in april en een rondetafelbijeenkomst over de governancestructuur in september. We komen graag op deze en andere onderwerpen terug tijdens onze volgende kennisgroepen op donderdag 27 juni.  We nodigen je van harte uit om aan te sluiten en mee te praten tijdens één of meerdere kennisgroepen, aanmelden kan via onderstaande formulier.

9.00-10.00 uur

Moderatie door Lisa Brüggen

Communicatie en kiezen In de sessie communicatie en kiezen wordt onder andere aandacht besteed aan de effectiviteit van verschillende vormen van keuzebegeleiding en de (ethische) uitdagingen bij het gebruik van online tooling in keuzebegeleiding. Verder wordt er van gedachte gewisseld over de uitdagingen om de uitkomsten van de nieuwe pensioencontracten toegankelijk over te brengen.
10.00-11.00 uur

Moderatie door Jochem de Bresser, met een inhoudelijke bijdrage van Marike Knoef (TiU)

Welzijn en welvaart van ouderen  In de sessie Welzijn en welvaart van ouderen wordt gepraat over zaken als de vermogensverdeling van ouderen, individueel spaargedrag, en de hoogte van het aanvullende pensioen en is er aandacht voor de (on)toereikendheid van pensioen, dit in het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek pensioenopbouw.
14.00-15.00 uur

Moderatie door Jochem de Bresser

Werk, pensioen, wonen en zorg Bij werk, pensioen, wonen en zorg worden zaken als de (on)mogelijkheden om gezond langer door te werken, de interactie tussen wonen en zorg (waaronder nieuwe hypotheek vormen).
15.00-16.00 uur

Moderatie door Mathijs van Dijk

Sparen, beleggen en verzekeren In de sessie over sparen, beleggen en verzekeren komen thema’s aan bod zoals beleggingsrisico’s voor en na de Wtp transitie, alsmede vragen rond duurzaam beleggen.

 

16.00-17.00 uur

Moderatie door Bas Werker, met een inhoudelijke bijdrage van René Maatman (RU)

Instituties, governance en solidariteit In de vijfde en laatste sessie, Instituties, governance en solidariteit wordt aandacht besteed aan governance en lopende discussies rond juridische (on)mogelijkheden van de transitie.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners