Match Making Event ’23

Op donderdag 9 maart 2023 wordt het jaarlijkse Match Making Event georganiseerd voor de themecall 2023. Deelname vanuit partners is een belangrijke succesfactor. Het zou daarom goed zijn als iedere partner vertegenwoordigd wordt door minimaal 2 personen.

Vanuit de directie van Netspar en CLICKNL zal kort worden ingegaan op de subsidiemogelijkheden en procedures. Daarna zetten verschillende wetenschappers hun onderzoeksideeën uiteen en worden partners in de gelegenheid gesteld hun interesses te delen. Na de sessies is er gelegenheid tot netwerken, en zo te komen tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Het concrete programma wordt op een later tijdstip bekend.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners