Match Making Event ’23

Op donderdag 9 maart 2023 werd het jaarlijkse Match Making Event georganiseerd voor de themecall 2023. Deelname vanuit partners was een belangrijke succesfactor.

Vanuit de directie van Netspar en CLICKNL is kort ingegaan op de subsidiemogelijkheden en procedures. Daarna zette verschillende wetenschappers hun onderzoeksideeën uiteen en werden partners in de gelegenheid gesteld hun interesses te delen. Na de sessies was er gelegenheid tot netwerken, en zo te komen tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

PROGRAMMA MATCH MAKING EVENT 9 MAART 2023

12.30 – 13.00 uur Inlooplunch
13.00 – 13.10 uur Welkom door Netspar Directie (zaal 1)
13.10 – 13.20 uur Toelichting door CLICKNL, kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie (zaal 1)
13.20 – 14.20 uur Presentaties Ronde 1 (zaal 1 & zaal 2)
14.20 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.30 uur Presentaties Ronde 2 (zaal 1 & zaal 2)
15.30 – 15.40 uur Pauze
15.40 – 16.40 uur Presentaties Ronde 3 (zaal 1 & zaal 2)
16.40   Netwerkborrel

Presentaties Ronde 1
ZAAL 1
13.20-13.40
Aleksandar Andonov (UvA) The Impact of Institutional Investors
13.40- 14.00 Kris Boudt (VU) De (in)efficiëntie van het opsporen van ESG controverses in het nieuws
14.00-14.20 presentatie vervallen

ZAAL 2
13.20-13.40
Hans Hoeken (UU) De uitlegbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel
13.40-14.00 Peter de Goeij, Eric Postma (TiU) AI technieken om pensioencommunicatie te analyseren
14.00-14.20 Aleksandrina Ralcheva, Sander Renes, Sander Smit (TU Delft) Auditing the Machine: Quality Control of Recommender Engines in Automated Pension Fund Advice

Presentaties Ronde 2
ZAAL 1
14.30-14.50
Xiaohong Huang, Laura Spierdijk, e.a. (UT) Robo-advising for pension products
14.50-15.10 Anouk Festjens, Jona Linde, Thomas Meissner, Peter Werner (MU) Measurement of risk attitudes across time, domains, and sources of risk, and its implications for pension communication
15.10-15.30 Daniel Linders (UvA), Jan Dhaene (KU Leuven), Ahmad Salahnejhad (KU Leuven) en Karim Barigou (Université Laval)  Risicoanalyse tussen de flexibele en solidaire premie regeling

ZAAL 2
14.30-14.50
René Maatman (RUN) Pensioenfondsen, duurzame pensioenuitvoering en fiduciaire verplichtingen
14.50-15.10 Karen Maas (EUR, OU) Strategische sturing op (maatschappelijke) impact
15.10-15.30 Rieneke Slager (RUG) De impact van ESG engagement op duurzaamheidstransitie

Presentaties Ronde 3
ZAAL 1 

15.40-16.00 Jorgo Goossens (RUN) Risico-, tijds- en duurzaamheidsvoorkeuren: simultaan meten en implicaties beleggingsbeleid
16.00-16.20 Rasmus Lonn, Anastasija Tetereva, Michel van der Wel (EUR) Long term wealth creation in the presence of macro risk
16.20-16.40 Tabea Bucher-Koenen, Andreas Hackethal, Thomas Post (MU) Pension planning in the age of AI – What can we learn from digital twins?

 

ZAAL 2
15.40-16.00
Michel Dumontier, Alexander Vostroknutov, Weiwei Wang (MU) Title to be announced
16.00-16.20 Başak Bilecen (RUG) How do older migrants age well in the Netherlands? A comparative and mixed-methods study.
16.20-16.40 Emma Suzanne van Aggelen, Bastiaan Starink (TiU) Een vergelijkend onderzoek naar adequate pensioenregelingen in relatie tot recente arbeidsmarktontwikkelingen

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners