Match Making Event 2024

Op dinsdag 6 februari 2024 wordt het jaarlijkse Match Making Event georganiseerd voor de themecall 2024. Deelname vanuit partners is een belangrijke succesfactor.

Vanuit de directie van Netspar  wordt kort ingegaan op de subsidiemogelijkheden en procedures. Daarna zetten verschillende wetenschappers hun onderzoeksideeën uiteen en worden partners in de gelegenheid gesteld hun interesses te delen. Na de sessies is er gelegenheid tot netwerken, en zo te komen tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Programma 6 februari 2024

12.00 – 13.00 uur Inlooplunch & registratie
13.00 – 13.10 uur Welkom door Netspar Directie (zaal 1)
13.10 – 13.20 uur Toelichting door CLICKNL, kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie (zaal 1)
13.20 – 14.20 uur Presentaties Ronde 1 (zaal 1 en 2)
14.20 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.30 uur Presentaties Ronde 2  (zaal 1 en 2)
15.30 – 15.40 uur Pauze
15.40 – 16.20 uur Presentaties Ronde 3 (zaal 1 en 2)
16.20   Netwerkborrel

Presentaties Ronde 1
ZAAL 1

13.20-13.40 Bastiaan Starink, Emma Suzanne van Aggelen (TiU)
Een internationaal vergelijkend onderzoek naar pensioenen en belastingheffing in relatie tot arbeidsmarktontwikkelingen

13.40- 14.00 Egbert Jongen (LU), Jan Kabatek (Univ of Melb), Simon Rabaté (CPB)
Causes and consequences of retirement: the role of employers

14.00-14.20 Mauro Mastrogiacomo (VU)
The (unintended) cross effects of policies on pensions and housing in an aging society

ZAAL 2

13.20-13.40 Tunga Kantarci (RUG)
Employment of disabled individuals and older individuals: Restrictions, incentives and preferences

13.40-14.00 Cecile Boot (VUmc), Astrid de Wind (VUmc)
Uitdagingen rondom pensionering voor de groeiende groep werkenden met chronische ziektes

14.00-14.20 Hermien Dijk, Laura Viluma (RUG)
Life Events and Problematic Debt

Presentaties Ronde 2
ZAAL 1

14.30-14.50 Catalina Estrada Mejia, Marcel Zeelenberg, Jorna Leenheer (TiU)
Gender Pension Gap: Every Hour Counts

14.50-15.10 Kène Henkens (NIDI)
The New Role of Households and Organizations in the Retirement Process

15.10-15.30 Olaf Simonse (LU)
Mitigating financial vulnerability in retirement: a life course perspective

ZAAL 2

14.30-14.50 Marco Ceccarelli
The lifecycle of engagement – When and how to engage firms

14.50-15.10 Kris Boudt (VU)
Analyzing pension fund disclosures, asset allocations and performance through the lens of the prudent person rule

15.10-15.30 Peiran Jiao (MU), Xu Yilong (UU)
Sustainable Investment May Backfire: On the Persistence of Sustainability Preferences of Pension Participants

Presentaties Ronde 3
ZAAL 1

15.40-16.00 Katinka Dijkstra (EUR)
Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers door training van cognitieve vaardigheden

16.00-16.20 Merel Feenstra- Verschure (TIAS)
De rol van leiderschap in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid onder oudere werknemers

 

ZAAL 2

15.40-16.00 Jeroen Veldman (Nyenrode)
Netspar – The Road to 2050: Organizing the Transition

16.00-16.20 Basak Bilecen (RUG)
Examining Aging Well in the Netherlands: The Impact of the Pension System

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners