Lezing “How change happens”

Op maandag 3 juni organiseren Netspar en Tilburg School of Economics and Management een lezing door rechtsgeleerde Cass Sunstein van Harvard University. De lezing vindt plaats bij De Nederlandsche Bank. Het is alleen op uitnodiging mogelijk om deze lezing bij te wonen.

Cass Sunstein is hoogleraar aan Harvard University en de oprichter en directeur van het programma voor gedragseconomie en openbaar beleid aan de Harvard Law School. Van 2009 tot 2012 was hij administrateur van het Witte Huis voor informatie- en regelgevingsaangelegenheden. Hij is de meest geciteerde Amerikaanse rechtsgeleerde en schreef, naast vele wetenschappelijke artikelen, ongeveer vijftig boeken, waaronder (samen met Richard Thaler) ‘Nudge, Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness’. Hij getuigde voor Amerikaanse congrescommissies en is betrokken geweest bij wetshervormingsactiviteiten in verschillende landen.

Cass Sunstein zal het hebben over zijn nieuwste boek ‘How Change Happens’. Met behulp van onder meer gedragseconomie en sociale psychologie, zal hij een nieuw licht werpen op de cruciale rol van sociale normen bij het beïnvloeden van attitudes en gedrag en op hoe ze hun kracht kunnen verliezen, waarbij liberaal paternalisme wordt besproken als een manier om individueel en sociaal welzijn te bevorderen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
robeco
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners