Keuze en maatwerk in pensioen: Economische en juridische aspecten en Data Science

Op dinsdag 24 oktober organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst op de campus van Tilburg University over bovengenoemde onderwerp. Meer informatie over het programma en het paper is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Bas Werker.

U kunt zich inschrijven om in de zaal deel te nemen ofwel om in te bellen in de presentatie. U krijgt dan de inbelgegevens en instructies kort voor de werkgroepbijeenkomst toegestuurd.

Keuze en maatwerk in pensioen: Economische en juridische aspecten en Data Science
Bastiaan Starink, Bas Werker, Wesley Kaufmann, Theo Nijman (allen TiU)
Abstract
In dit paper kijken we naar een aantal keuzemogelijkheden in bestaande pensioencontracten vanuit het perspectief van recente ontwikkelingen op het gebied van data science. We identificeren welke databronnen relevant kunnen zijn bij het adviseren over deze keuzemogelijkheden. Vervolgens bestuderen we wettelijke en ethische kaders omtrent het feitelijk gebruik van deze gegevens. Op deze wijze hopen we inzicht te verschaffen in zowel de potentie als het risico van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data science voor pensioenproducten.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners