Kennisseminars

Speciaal voor (medewerkers van) partners biedt Netspar kennisseminars; een expert vanuit de wetenschap deelt kennis en inzichten uit onderzoek rondom een actueel thema. Dat kan op locatie met uw werknemers, tijdens een conferentie of als kennisbasis om het gesprek met bestuurders uit de pensioensector aan te gaan over actuele ontwikkelingen. De vorm en het aantal deelnemers zijn flexibel en kunnen in overleg nader worden afgestemd.

Interesse in een kennisseminar? Bekijk hier de lijst met onderwerpen die in overleg met de Partner Research Council is samengesteld. Neem voor vragen of ideeën contact met het PRC-lid van uw organisatie, of met Netspar via [email protected].

ONDERWERPEN EN (POTENTIELE) SPREKERS

1. Life cycle beleggen – Roel Mehlkopf (TiU)
Begin juni maakte minister Koolmees in een kamerbrief de inhoud van het principeakkoord over het pensioenstelsel bekend. Hierin werden diverse wijzigingen besproken die de komende tijd verder worden uitgewerkt. Eén van de voorstellen is om in alle contracten te borgen dat beleggingsrisico’s worden genomen die variëren naar leeftijdssamenstelling. Een dergelijke aanpak is al gebruikelijk in beschikbare premieregelingen, maar de uitwerking in de bestaande uitkeringsovereenkomst is nieuw.

2. Pensioenbewustzijn verhogen en pensioenstress verlagen – Marike Knoef (LU)
De individuele verantwoordelijkheid van mensen ten aanzien van hun pensioen neemt toe en dat vergroot het belang van pensioenbewustzijn. Daarnaast laten we in dit seminar zien dat pensioenbewustzijn helpt om zorgen te verlagen. Pensioenbewustzijn is laag, zeker onder jongeren. Hoe kunnen we pensioenbewustzijn verhogen? En zouden jongeren en ouderen op een andere manier benaderd moeten worden? We geven antwoorden en hebben daarbij twee kanalen onderzocht: brieven en social media. Tevens zijn we nagegaan of we mensen nieuwsgierig moeten maken of juist moeten waarschuwen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Pensioenlab.

3. Doorwerken tot op hogere leeftijd, wat vinden werkgevers, werknemers en zzp’ers? – Jaap Oude Mulders (NIDI), Marleen Damman (RUN)
De afgelopen jaren zijn er ingrijpende maatregelen getroffen om langer doorwerken te stimuleren. In dit seminar wordt – op basis van resultaten uit survey onderzoek – ingegaan op de ideeën van werkgevers, werknemers en zzp’ers over werken tot op hoge leeftijd in Nederland.

4. Verschillen in (gezonde) levensverwachting – Johan Mackenbach (EUR)
Er zijn in Nederland grote verschillen in levensverwachting tussen sociaal-economische groepen, bijvoorbeeld tussen lager en hoger opgeleiden. Ook zijn er grote verschillen in gezonde levensverwachting: mensen met een lagere sociaal-economische positie hebben een aanzienlijk kleinere kans om gezond hun (stijgende) pensioenleeftijd te halen. Hoe zullen deze verschillen zich in de toekomst ontwikkelen, en wat zijn de implicaties voor het pensioenstelsel?

5. Gevolgen vervallen verplichtstelling – Fieke van der Lecq, Erik Lutjens (VU)
De laatste jaren rijzen er vragen over de toekomstige houdbaarheid van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Wij onderzoeken welke alternatieven er zijn. Wij analyseren de optie van verplichtstelling van een pensioenregeling en dat zowel met als zonder wettelijke verplichtstelling van de uitvoerder en analyseren daarbij welke mogelijkheden voor (contractuele) binding bestaan aan zowel de regeling als de uitvoerder.

6. Eigen huis betrekken bij pensioen in opbouw en uitkeringsfase – Eduard Ponds (TiU), Niels Kortleve (PGGM)
Veel huiseigenaren hebben nu, en zeker in de toekomst, een stijgend netto inkomen rond pensionering doordat ze vanwege een afgeloste hypotheek lage woonlasten hebben. Het pensioenvermogen en de netto waarde van een eigen huis zijn belangrijke componenten van het vermogen van Nederlanders met een koophuis. Flexibele beschikbaarheid van dat vermogen over de levensloop kan hun financiële planning sterk verbeteren. Nu zit het vermogen van huiseigenaren nog grotendeels vast in de eigen woning en pensioenen en is dat pas laat in de levensloop beschikbaar. We brengen een aantal woning-pensioencombinaties in beeld en bespreken we hun mogelijke impact als ‘financiële legoblokken’ om te komen tot meer flexibiliteit in de financiële planning. We bespreken met name de mogelijkheden om woningvermogen te verzilveren en wat hierbij de voor- en nadelen, kosten en risico’s zijn. We besluiten met een nieuwe kijk op onze toekomst en sommen een aantal aanbevelingen voor de verschillende spelers om te komen tot soepele en succesvolle koopwoning-pensioencombinaties.

7. Innovatie in pensioencommunicatie – Leo Lentz, Hans Hoeken (UU)
Mensen krijgen meer keuzemogelijkheden wat betreft hun pensioen maar ze vinden het vaak moeilijk om de gevolgen van hun keuze te overzien. In hoeverre kunnen keuzehulpen hen helpen met het maken van keuzes zodat die overeenkomen met hun wensen en waarden? In het financiële domein is nog relatief weinig bekend over de mogelijkheden die keuzehulpen bieden. Dat ligt anders voor het medisch domein waarin veel onderzoek is gedaan naar de inzet van keuzehulpen. In dit seminar geven we een overzicht van wat dat onderzoek heeft opgeleverd en in hoeverre die inzichten ook van toepassing kunnen zijn voor pensioenkeuzes.

NB: Binnen dit onderwerp zijn meerdere insteken mogelijk. Bijvoorbeeld ook:

“Morgen ga ik écht beginnen… Deze vijf woorden vormen in essentie het probleem van de pensioencommunicatie. Mensen begrijpen het belang van pensioen wel, maar vertonen uitstelgedrag. De missie is dan ook om met hulp van wetenschappelijk bewezen inzichten, mensen eerder én beter naar hun pensioen te laten kijken. In deze lezing geeft zij een overzicht van 9 pensioen communicatie interventies die kunnen bijdragen aan het activeren van pensioen deelnemers.” Lisa Brüggen (UM).

8. Veranderende rol pensioenuitvoerders als gevolg van big data – Bas Werker (TiU)
Er zijn de nodige ontwikkelingen gaande op het gebied van Data Science. Een aantal daarvan zal ook gevolgen hebben voor het business model van pensioenuitvoerders. Doel van de projectgroep was om enige structuur aan te brengen in de keuzes waar pensioenuitvoerders voor staan. Wat gaat de concurrentie doen? Waar liggen de marges? Moet je beter specialiseren of juist verbreden? Zonder voor elk van de uitvoerders de antwoorden te kunnen geven, hebben we wel een aantal overwegingen die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken bij hun strategische planning.

9. Pensioenakkoord over aanvullende pensioenen: wat, waarom en hoe verder? – Theo Nijman (TiU), Casper van Ewijk (UvA / TiU)
In dit kennisseminar bespreken we de doelen die het pensioenakkoord formuleert ten aanzien van de aanvullende pensioenen en gaan vervolgens in op de instrumenten die worden aangekondigd om die doelen te bereiken.

10. Economische analyse van transitie naar nieuw pensioencontract – Casper van Ewijk (UvA / TiU)
Wat betekent de afschaffing van doorsneesystematiek en mogelijke overgang op een nieuw pensioencontract voor individuele pensioenregelingen? Nederland kent een zeer divers landschap van pensioenregelingen; hoe de pensioenhervorming uitpakt verschilt per regeling. Een belangrijke vraag is hoe de overgang evenwichtig voor alle deelnemers kan worden vormgegeven. Welke mogelijkheden zijn er om potentieel benadeelde groepen te compenseren?

11. Juridische analyse van transitie naar nieuw pensioencontract – Rene Maatman (RUN), Mark Heemskerk (RUN)
“Van Pensioenakkoord naar pensioencontract: over voetangels, klemmen en klippen”.
René Maatman en Mark Heemskerk willen helpen om te komen van Pensioenakkoord naar een juridisch solide pensioencontract.

12. Welke invulling te kiezen in een nieuw pensioencontract? – Bas Werker (TiU)
Het pensioenakkoord maakt de weg vrij voor twee pensioencontracten: een nieuwe premieregeling gebaseerd op aanspraken en een doorontwikkeling van het bestaande WVP contract. In deze presentatie kijken we waar (voor zover bekend) deze contracten overeenkomen en waar ze verschillen. Daarmee kan in individuele gevallen een weloverwogen keuze gemaakt worden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners