Invaren

Bij invoering van de Wet toekomst pensioenen zullen bij pensioenfondsen opgebouwde
aanspraken veelal “invaren” in een van de nieuwe pensioenregelingen. Hierbij spelen juridische, communicatieve en rekentechnische aspecten een rol.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierop in, met in het bijzonder aandacht voor de onderlinge relaties.
Concreet komen de volgende onderdelen aan de orde:

 1. Juridische aspecten van invaren:
  Wat moet er allemaal in welke volgorde gebeuren?
 2. Communicatieve aspecten van invaren:
  Wat moet wanneer op welke manier met individuele deelnemers gedeeld worden?
 3. Rekenkundige aspecten van invaren (uitvoerders):
  Wat moet allemaal berekend worden en hoe onderbouw je ‘evenwichtigheid’ en dat de overgang voor niemand ‘onevenredig ongunstig’ is?
 4. Rekenkundige aspecten van invaren (toezicht):
  Waar moeten berekeningen precies aan voldoen?

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners