Introductie van de degressieve opbouw & Non cognitieve vaardigheden

Op woensdag 20 december organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst op de campus van TiU in Tilburg over bovengenoemde ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden.

Overgangseffecten bij introductie degressieve opbouw
Bas Werker
Abstract
De mogelijke afschang van de doorsneesystematiek houdt de gemoederen in de Nederlandse pensioendiscussie al geruime tijd bezig. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag wat de financiële consequenties van een dergelijke afschaffng zijn voor diverse generaties pensioendeelnemers. In dit paper presenteren we een eenvoudig, geheel repliceerbaar, model waarmee de effecten van overgang op degressieve opbouw berekend kunnen worden. Het model is in staat eerdere berekeningen van het CPB goed te benaderen. Op basis van het model concluderen we dat de financiële consequenties relatief ongevoelig zijn voor rentestanden tussen de 1%-3%.

Non-cognitieve vaardigheden: de Heterogene impact van financiele prikkels in het pensioensysteem op het langer doorwerken
Didier Fouarge
Abstract:
In dit paper vatten de belangrijkste bevindingen samen van de literatuur over de relatie van non-cognitieve vaardigheden en pensioenbeslissingen. De paper presenteert eerst een algemene introductie van de literatuur over non-cognitieve vaardigheden. In een tweede stap wordt besproken in welke mate non-cognitieve vaardigheden gerelateerd zijn aan pensioenbeslissingen. We zullen aantonen dat non-cognitieve vaardigheden een grote impact hebben op de pensioenverwachtingen van mensen zodra zij geconfronteerd worden met hervormingen van het pensioenstelsel. Tenslotte bespreken we de relevantie van het bepalen van de non-cognitieve vaardigheden in het pensioencommunicatieproces.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners