IBO pensioenopbouw

In juni is het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek)-rapport gepubliceerd over over de huidige stand van de pensioenbouw van Nederlandse huishoudens en de betekenis van de pensioenopbouw voor de overheidsfinanciën en de lastendruk van pensioensparen.

Op 10 september organiseert Netspar in samenwerking met het IBO-secretariaat een seminar over dit rapport. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de analyse in het rapport en zullen we stil staan bij de betekenis van het IBO voor de pensioensector, de overheid en het pensioenbeleid.

Programma

13:15-13:40: Inloop

13:40-13:45:
Opening door dagvoorzitter

13:45-14:30:
Analyse toereikendheid van pensioenen: presentatie door Cindy Biesenbeek en reflectie door Marieke Knoef

14:30-15:15:
Analyse omkeerregel: presentatie door Dick van der Sluijs en reflectie door Casper van Ewijk

15:15-15:45: Pauze

15:45-16:45:
Panel over beleidsconclusies met aftrap door Michel Heijdra (voorzitter van het IBO) en reacties van StvdA, pensioenfederatie, APG, zelfstandigenorganisatie.

16:45-17:30: Afsluiting & Borrel

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners