Het vaststellen van de risicohouding: hoe doe je dat en waar leidt het toe?

De Wet toekomst pensioenen bepaalt dat pensioenuitvoerders de risicohouding vastleggen ‘per leeftijdscohort’ en dat het (beleggings-)beleid daarop gebaseerd wordt. In dit event vertellen experts vanuit wetenschap en sector wat de achtergronden en ervaringen zijn. Ook het toezicht op de nieuwe regels komt aan de orde. Graag nodigen we u uit om deel te nemen en uw vragen te stellen aan de specialisten.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe kun je de risicohouding meten?
  • Hoe kun je beleggingsbeleid en toedeelregels afstemmen op de risicohouding?
  • Wat is de relatie met life cycle beleggen?
  • Is het zinvol om ook de tijdsvoorkeur te meten?

In dit event geven en er is ruim gelegenheid om al uw vragen en bevindingen te delen en voor te leggen aan de sprekers.

We ontmoeten u graag op 20 april.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners