Het vaststellen van de risicohouding: hoe doe je dat en waar leidt het toe?

De Wet toekomst pensioenen bepaalt dat pensioenuitvoerders de risicohouding vastleggen ‘per leeftijdscohort’ en dat het (beleggings-)beleid daarop gebaseerd wordt. In dit event vertellen experts vanuit wetenschap en sector wat de achtergronden en ervaringen zijn. Ook het toezicht op de nieuwe regels komt aan de orde. Graag nodigen we u uit om deel te nemen en uw vragen te stellen aan de specialisten.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe kun je de risicohouding meten?
  • Hoe kun je beleggingsbeleid en toedeelregels afstemmen op de risicohouding?
  • Wat is de relatie met life cycle beleggen?
  • Is het zinvol om ook de tijdsvoorkeur te meten?

In dit event geven en er is ruim gelegenheid om al uw vragen en bevindingen te delen en voor te leggen aan de sprekers.

We ontmoeten u graag op 20 april.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners