Het nieuwe nabestaandenpensioen

Met de Wet toekomst pensioenen verandert ook het nabestaandenpensioen (NP) flink. Sociale partners en pensioenuitvoerders staan voor keuzes hoe het nabestaandenpensioen vorm te geven. Ook deelnemers moeten keuzes maken. Welke afwegingen spelen hierbij een rol?

De regelgeving rond nabestaandenpensioen is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er zijn vragen rondom restitutie, wezenpensioen en overgangsrecht. Kort na de zomer gaat het wetsvoorstel keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen in consultatie.

Het programma voor deze middag vindt u hieronder, er is tijdens het programma veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners