Het nieuwe nabestaandenpensioen

Met de Wet toekomst pensioenen verandert ook het nabestaandenpensioen (NP) flink. Sociale partners en pensioenuitvoerders staan voor keuzes hoe het nabestaandenpensioen vorm te geven. Ook deelnemers moeten keuzes maken. Welke afwegingen spelen hierbij een rol?

De regelgeving rond nabestaandenpensioen is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er zijn vragen rondom restitutie, wezenpensioen en overgangsrecht. Kort na de zomer gaat het wetsvoorstel keuzemogelijkheden nabestaandenpensioen in consultatie.

Het programma voor deze middag vindt u hieronder, er is tijdens het programma veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners