Het is rond, nu echt op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Netspar Online event voor bestuurders. De uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019 is vlak voor de zomervakantie afgerond. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Hoe belangrijk is dit akkoord? Wat is er afgesproken en wat nog niet?

In een compact, interactief online event voor bestuurders, zijn we aan de hand van enkele stellingen en korte inleidingen in gegaan op deze vragen.

Minister Wouter Koolmees trapte af en beantwoorde vragen. Daarna waren er korte inleidingen van:

  • Tuur Elzinga (FNV): Wat hebben we bereikt en waar moeten we nog op letten?
  • Corien Wortmann (ABP): Wat lost het akkoord op en waarom zijn de deelnemers daar blij mee?
  • Kees Goudswaard (Universiteit Leiden): Wat moet er nog worden uitgewerkt en opgelost?

Tussendoor waren er drie stellingen waarop er gestemd kon worden. In een break-out sessie werden de drie stellingen naar keuze besproken. Tot slot was er een plenaire terugkoppeling en een terugblik met de drie inleiders.

Gespreksleider is Roel Mehlkopf (TiU/Cardano).

 

Netspar Online event voor bestuurders. De uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019 is vlak voor de zomervakantie afgerond. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Hoe belangrijk is dit akkoord? Wat is er afgesproken en wat nog niet? In een compact, interactief online event voor bestuurders, zijn we aan de hand van enkele stellingen en korte inleidingen in gegaan op deze vragen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners