Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

De stijgende pensioenleeftijd stelt nieuwe eisen aan het HR-beleid en de houding van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers. Ontziemaatregelen motiveren niet om langer door te werken, een goed trainingsbeleid wel. Netspar-onderzoek van Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan lieten nut en noodzaak zien om beter te investeren in menselijk kapitaal.

 

Op vrijdagmiddag 25 september organiseerde Netspar een bijeenkomst bij APG in Amsterdam over dit onderwerp. De Grip heeft de belangrijkste conclusies uit de Netspar Brief nader toegelicht, waarna Gerald Janssen (APG) zijn visie op duurzame inzetbaarheid heeft gegeven. FNV en AWVN schetsten vervolgens de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid en pensioen. Yvonne van den Berg (Philips) besprak daarna een praktijkinnovatie: ‘de leerambassadeur’. Afsluitend vond een paneldiscussie aan de hand van stellingen plaats.
Deze bijeenkomst was gericht op HR-professionals, pensioendeskundigen en beleidsmakers.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners