Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

De stijgende pensioenleeftijd stelt nieuwe eisen aan het HR-beleid en de houding van werkgevers ten opzichte van oudere werknemers. Ontziemaatregelen motiveren niet om langer door te werken, een goed trainingsbeleid wel. Netspar-onderzoek van Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan lieten nut en noodzaak zien om beter te investeren in menselijk kapitaal.

 

Op vrijdagmiddag 25 september organiseerde Netspar een bijeenkomst bij APG in Amsterdam over dit onderwerp. De Grip heeft de belangrijkste conclusies uit de Netspar Brief nader toegelicht, waarna Gerald Janssen (APG) zijn visie op duurzame inzetbaarheid heeft gegeven. FNV en AWVN schetsten vervolgens de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid en pensioen. Yvonne van den Berg (Philips) besprak daarna een praktijkinnovatie: ‘de leerambassadeur’. Afsluitend vond een paneldiscussie aan de hand van stellingen plaats.
Deze bijeenkomst was gericht op HR-professionals, pensioendeskundigen en beleidsmakers.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners