Gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg & de Gevolgen van verhogen van de pensioendatum

Op donderdag 7 december organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst bij CPB in Den Haag over bovengenoemde onderwerpen. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Bas Werker.

Determinanten en gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg
Judith Bom, Erik Schut, Pieter Bakx en Eddy van Doorslaer (allen EUR)
Abstract:
Voordat je het weet sta je zelf voor de keuze: ga ik wel of geen mantelzorg verlenen? Hoewel het een makkelijke keuze lijkt, is deze eenvoud bedrieglijk. Naast mantelzorgen worden we namelijk ook gevraagd langer door te werken en kampen zeker oudere mantelzorgers vaak zelf met gezondheidsproblemen. Maar moeten we dan maar alle zorg overlaten aan de formele sector? In dit survey paper vatten we economische theorie over mantelzorg samen in een afwegingskader. Daarnaast zoomen we in op een specifiek onderdeel van de afweging: de gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg. Dit alles met het doel om beter inzicht te krijgen in de beweegredenen die gepaard gaan met de keuze tussen formele of informele zorg, op individueel en maatschappelijk niveau.

Gevolgen van (verder) verhogen van pensioendatum
Rik Dillingh en Marcel Lever (Beide CPB)
Abstract:
In het project “Gevolgen (verder) verhogen pensioenleeftijd” bestuderen we de ontwikkeling van de levensverwachting en de gezonde levensverwachting en relateren we deze aan de pensioenleeftijd en de haalbaarheid van langer doorwerken. We onderzoeken hoe de verschillende maten voor gezonde levensverwachting zich verhouden tot het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen. Daarbij besteden we expliciet aandacht aan de heterogeniteit in (gezonde) levensverwachting naar leeftijd, geslacht en opleiding. Het project beoogt meer inzicht te geven in de gevolgen van verdere verhoging van de pensioenleeftijd op arbeidsongeschiktheid.

In deze workshop presenteren we eerste resultaten en mogelijke vervolgstappen binnen dit project.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners