Werkgroep Gezondheid en langer doorwerken: Wat kunnen we leren van trends over de afgelopen decennia?

Op 8 november zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Achmea in Zeist over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Bas Werker.

Sinds de jaren 1990 is de arbeidsdeelname in de leeftijdsgroep 55-64 jaar toegenomen, vooral door overheidsmaatregelen om doorwerken tot de pensioenleeftijd te bevorderen. Ook is de arbeidsdeelname na de officiële pensioenleeftijd toegenomen. De gezondheid in deze leeftijdsgroepen is echter niet verbeterd.

Deze werkgroepbijeenkomst richt zich op gezondheidstrends in opeenvolgende generaties werkenden: zijn deze trends positief of negatief? Trends in fysieke en mentale gezondheid en in hartziekten worden gepresenteerd. Verbetering zou wijzen op ruimere mogelijkheden voor verhoging van de pensioenleeftijd. Bij verslechtering ontstaat het risico op grotere kosten in de gezondheidszorg, tenzij extra preventieve maatregelen op de werkvloer worden genomen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners