Flexibele pensioenopname en Pensioenbewustzijn van jongeren

Op donderdag 5 oktober organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst bij het CPB in Den Haag over bovengenoemd ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Arthur van Soest.

Flexibele pensioenopame
Ed Westerhout, Marcel Lever (beide CPB), Eduard Ponds en Bastiaan Starink (beide
TiU)
Abstract
Flexibele pensioenopname staat steeds meer in de belangstelling. Dit paper bespreekt de mogelijke effecten van flexibele pensioenopname in het algemeen, mede in het licht van buitenlandse ervaringen. Het gaat in op de afruil tussen twee typen beslissingsfouten: de fouten die het gevolg zijn van beleid van pensioenfondsen dat weinig rekening houdt met uiteenlopende voorkeuren van deelnemers en de fouten die kunnen optreden wanneer individuele deelnemers zelf besluiten over hun pensioenopname. Berekeningen geven een idee van het belang van deze twee typen fouten en het paper relateert dit aan de rol van de financiële architectuur hierin (begeleiding van deelnemers door experts). Het paper concretiseert de discussie met enkele specifieke varianten zoals een lumpsum opname en een premium holiday. Per variant wordt ingegaan op de relevante fiscaal-technische aspecten en effecten op deelnemers aan pensioenregelingen.

Pensioenbewustzijn van jongeren verhogen
Jim Been, Marike Knoef en Marijke van Putten (Leiden University)
Abstract:
This paper analyzes the effectiveness of different communication channels and framing on raising pension awareness. More specifically, we analyze the effectiveness of an informative letter versus a Facebook-ad and the effectiveness of positive and negative framing to raise pension awareness. Pension awareness is measured by 1) knowledge of the Dutch pension system, and 2) actions undertaken to gain information regarding the personal financial situation. To identify the causal effect of a letter, we rely on a randomized field experiment using a survey administered to a representative sample of about 4,000 individuals in the Netherlands. Randomization takes place in 1) receiving a letter with information regarding the pension system as well as detailed information on where to find information about the personal situation and 2) the framing (e.g. positive or negative wording) of the letter. To identify causal effects of a Facebook-ad with the same content, we use an Instrumental Variables approach using self-reported time spend on Facebook as an instrument. We find a strong effect to login of the Facebook-ad. However, the ad does not contribute to the general knowledge of the pension system. An informative letter to respondents is less effective in stimulating logging in, but it is more effective in raising the knowledge of the pension system. However, this is only true for negatively-framed letters.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners