De (Financiële) gevolgen van ouderenzorg

Op dinsdag 17 april organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst over bovengenoemde onderwerp op bij het CPB in Den Haag. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden.

Meer zicht op private ouderenzorg. Een tweedeling door PGB’s?
Arjen Hussem, Pieter Bakx, Marianne Tenand

Abstract:
Personen die recht hebben op gefinancierde zorg van de overheid kunnen kiezen: zorg in natura ( in een instelling), een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen of een Volledig Pakket Thuis (VPT): zorg in natura, maar dan thuis. Die laatste twee alternatieven bieden ruimte voor “topping up”: de ontvanger kan bijbetalen voor betere zorg, of betere toegang tot zorg. Via een PGB of VPT kunnen ontvangers bijvoorbeeld publieke middelen gebruiken om (een deel van) de zorg in een privaat woonzorgcentrum te betalen; zelf betalen ze dan voor de huur van het appartement. Op die manier biedt de wet mogelijkheden om aan te sluiten bij verschillen in voorkeuren voor bijvoorbeeld woonomgeving en kwaliteit van zorg. Maar mogelijk leidt topping up ook tot ongelijke toegang tot noodzakelijke zorg. Wij brengen in kaart welke informatie over deze ontwikkeling beschikbaar is en wat de voor- en nadelen van topping up zijn.

Er is nog geen paper beschikbaar. De opzet en de eerste resultaten worden besproken

Determinanten en gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg
Judith Bom, Pieter Bakx, Erik Schut, Eddy van Doorslaer

Abstract:
Voordat je het weet sta je zelf voor de keuze: ga ik wel of geen mantelzorg verlenen? Hoewel het een makkelijke keuze lijkt, is deze eenvoud bedrieglijk. Naast mantelzorgen worden we namelijk ook gevraagd langer door te werken en kampen zeker oudere mantelzorgers vaak zelf met gezondheidsproblemen. Maar moeten we dan maar alle zorg overlaten aan de formele sector? In dit survey paper vatten we economische theorie over mantelzorg samen in een afwegingskader. Daarnaast zoomen we in op een specifiek onderdeel van de afweging: de gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg. Dit alles met het doel om beter inzicht te krijgen in de beweegredenen die gepaard gaan met de keuze tussen formele of informele zorg, op individueel en maatschappelijk niveau.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners