Eindrapport Transitie naar een nieuw pensioencontract in Nederland: lessen uit het buitenland

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie naar een nieuw pensioencontract. Het welslagen daarvan is afhankelijk van vele factoren waaronder juridische regels en draagvlak in de samenleving. Onno Steenbeek en Benne van Popta analyseerden grote pensioentransities in andere landen met kapitaaldekking en trekken daaruit lessen voor Nederland. Aan de orde komen o.a. transities in de VS, het VK, Denemarken, Zweden, Australië en Chili.

Op woensdag 30 juni a.s. boden de onderzoekers het rapport aan minister Wouter Koolmees. Er was een reactie van Corien Wortmann (ABP) en van Jan Berndsen en Francesca Cardia (AFM). Daarnaast was er ruimte voor reacties vanuit de deelnemers.

Lees hier de one pager en hier het eindrapport.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners