Eindconferentie: Werk, gezondheid en pensioen

On 22 and 23 November 2019 Raymond Montizaan and Andries de Grip (ROA Maastricht University) organise an English conference on the Netspar project: Work, health and Retirement. More information on the program can be found below. The corresponding e-mail adress is: secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners